การทำเว็บไซต์ นั้นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยคือ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหน้าตาเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้งาน ผู้เยี่ยมชมจะเห็นเป็นสิ่งแรกเมื่อพวกเขาเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา

หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี

เว็บไซต์ดูดี มีความน่าเชื่อถือก็มีชัยไปกว่าครึ่ง เช่น คุณมีเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า เว็บไซต์ E-Commerce และมีลูกค้าเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณเพื่อเลือกซื้อสินค้า สิ่งสำคัญที่มีความสำคัญในการตัดสินค้าซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ของคุณอาจไม่ใช่แค่ตัวสินค้าอย่างเดียวเท่านั้น เว็บไซต์ที่ดูน่าเชื่อถือก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นอีกด้วย

การออกแบบเว็บไซต์ให้ดีมีองค์ประกอบดังนี้

 • ความเรียบง่าย
  หมายถึง การจำกัดองค์ประกอบเสริมให้เหลือเฉพาะองค์ประกอบหลัก กล่าวคือในการสื่อสารเนื้อหากับผู้ใช้นั้น เราต้องเลือกเสนอสิ่งที่เราต้องการนำเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก สีสัน ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว ต้องเลือกให้พอเหมาะ ถ้าหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร้างความคำราญต่อผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีการออกแบบที่ดี เช่น Apple.com
 • ความเป็นเอกลักษณ์
  ในการออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงลักษณะขององค์กรเป็นหลัก เนื่องจากเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กร การเลือกใช้ตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟิก จะมีผลต่อรูปแบบของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก
 • ความสะดวกของการใช้งาน
  การใช้งานของเว็บไซต์นั้นไม่ควรมีขอบจำกัด กล่าวคือ ต้องสามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น รองรับการใช้งานได้ดีกับหน้าจอแสดงผลทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น มือมือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์หน้าจอทุกขนาด รองรับการใช้งานกับเบราว์เซอร์ได้ทุกตัวโดยไม่ผิดเพี้ยน
 • ความคงที่ของการทำงาน
  ระบบการทำงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมีความถูกต้องแน่นอน ซึ่งต้องได้รับการออกแบบสร้างสรรค์และตรวจสอบอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่ายังสามารถลิงค์ข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเว็บไซต์อื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ปัญหาที่เกิดจากลิงค์ ก็คือ ลิงค์ขาด ซึ่งพบได้บ่อยเป็นปัญหาที่สร้างความรำคาญกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก

เว็บไซต์ CMPRODEV.COM ของเรา คำนึงถึงความสำคัญของ การออกแบบเว็บไซต์ เป็นอย่างมาก เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ เกิดความประทับใจในเว็บไซต์ที่เราพัฒนา 🙂